บริษัท ปัญญาฟาร์มกำแพงแสน จำกัดและคุณเจิดพงษ์ ตระกูลโชคอำนวยได้มอบเนื้อจระเข้

วันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ บริษัท ปัญญาฟาร์มกำแพงแสน จำกัดและคุณเจิดพงษ์ ตระกูลโชคอำนวยได้มอบเนื้อจระเข้ จำนวน ๑,๒๔๒ กิโลกรัม ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ