บริษัท แปดหลอด จำกัด

วันศุกร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ บริษัท แปดหลอด จำกัด ผู้ดูแลดำเนินกิจกรรม clean & clear school tour ปี 5 ภายใต้ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย)จำกัด ได้จัดกิจกรรมการดูแลตัวเองเมื่อก้าวสู่วัยรุ่นและแจกผลิตภัณฑ์ให้กับน้องๆเด็กๆ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณค่ะ