บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบถ้วยร้อนกับข้าวสำเร็จรูป

วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ บริษัท แรบบิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบถ้วยร้อนกับข้าวสำเร็จรูป จำนวน ๔๐ ลัง ( ๑๐,๐๐๐ ซอง ) ให้กับเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ