บริษัท CP ALL ได้มามอบนมถั่ว

วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

บริษัท CP ALL ได้มามอบนมถั่ว จำนวน ๕ ลัง ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ