บริษัท CP RAM. มอบข้าวผัดหมู

วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ บริษัท CP RAM. มามอบข้าวผัดหมู จำนวน ๖๐๐ กล่องให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ