ผู้ปกครองของเด็กหญิง ณัฎฐพรร ไชยอิ่นแก้ว นำผักมามอบให้โรงเรียน

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ปกครองของเด็กหญิง ณัฎฐพรร ไชยอิ่นแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ได้นำผักมามอบให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ