ผู้ปกครองของ เด็กหญิง ณัฏฐพรรณ ไชยอิ่นแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นำฟักทองมอบให้โรงเรียน

วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ปกครองของ เด็กหญิง ณัฏฐพรรณ ไชยอิ่นแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นำฟักทองมามอบให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ