ผู้ปกครองนางสาววิรดา หาญศิริรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ บริจาคผัก

วันจันทร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ปกครอง น.ส.วิรดา หาญศิริรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ บริจาคผักให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี