ผู้ปกครองเด็กหญิงกมลวรรณ แกนุ มอบก้อนเห็ดนางฟ้าและนางรม

วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้ปกครองของเด็กหญิงกมลวรรณ แกนุ นักเรียนชั้น ม.๓/๒ได้มามอบก้อนเห็ดนางฟ้าและนางรมให้กับทางโรงเรียน จำนวน ๑๐๐ ก้อน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ