พระมหาวรเชษฐ์ มหาวีริโย นางจารุภา ณ ลำพูน และ นางพฤฒิรัตน์ กาวิสุข มาเลี้ยงไอศกรีมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์