พันตรีณัฏฐ ศรีชัยยงพานิช เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันพุธ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ พันตรีณัฏฐ ศรีชัยยงพานิช ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ