พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววราภรณ์ เนตรใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน ๒๔๖ คน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นและร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน