พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นการแสดงออกร่วมกับ เพื่อนลูกเสือ-เนตรนารีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้เรียนรู้ในการวางตนในพิธีการซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต เป็นผู้มีระเบียบวินัยทั้งภายในภายนอก มีความขยันอดทน มีความสามารถทำ…

ดูเพิ่มเติม