พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นางสาววราภรณ์ เนตรใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารีและคณะเนตรนารี ประกอบพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖ หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

เพิ่มเติม…