มอบสิ่งดีๆให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

คุณอาภาพร วงศ์ใหญ่และครูนิดหน่อยพร้อมคณะ มอบของให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ