รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาคริกเก็ต การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”