รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการเดิน 5000 เมตร การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”