รุ่นพี่ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓ พร้อมครอบครัวมาเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวศิริรัตน์ มณีรัตน์ รุ่นพี่ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓ พร้อมครอบครัว

มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับรุ่นน้องโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เพิ่มเติม…