ร่วมกิจกรรมเยาวชนช่วยเยาวชนชมการแสดงเต้นระบำการกุศล เรื่อง เดอะ นัทแครกเกอร์ 2022 ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปร่วมกิจกรรมเยาวชนช่วยเยาวชนชมการแสดงเต้นระบำการกุศล เรื่อง เดอะ นัทแครกเกอร์ 2022 ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนให้โอกาสกับเด็กๆของเราค่ะ