ร่วมกิจกรรม งานประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก ณ วัดรมณียาราม

นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ไปร่วมกิจกรรม งานประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน