ร่วมกิจกรรม วัดดีศรีหริภุญชัยครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมกิจกรรม วัดดีศรีหริภุญชัยครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณด้านหน้ารั้ววัดช้างรองไปจนถึงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร