ร่วมงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-นันทนาการ ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลมะกอก ครั้งที่ ๑

วันพุธ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ร่วมงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-นันทนาการ ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลมะกอก ครั้งที่ ๑# มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดีๆกันนะคะ