ร่วมงานเดินขบวนพาเหรดในงานแข่งขันกีฬาบ้านปากล้อง

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ร่วมงานเดินขบวนพาเหรดในงานแข่งขันกีฬา ” บ้านปากล้อง หมู่ ๙ ต้นธง ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด # มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดีๆกันนะคะ