ร่วมพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คุณพลภัทร จัตตานนท์ ประธานในพิธี พร้อมคณะบริษัทการบินไทย จำกัด พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะแม่บ้าน หน่วยงานต่างๆ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ ๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี