ร่วมพิธีสักการะท่านท้าวมหาพรหม ลำพูน

วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ชุด การแสดง ระบำศรีวิชัย ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมพิธีสักการะท่านท้าวมหาพรหม ลำพูน(ครบรอบ ๒๓ ปี) ณ พรหมสถาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน # นาฏศิลป์ไทย ฉพ.๔๘