ร่วมแสดง ฟ้อนเล็บในงานวันพระแม่นั่งเมือง ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เด็กๆจากชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมแสดง ฟ้อนเล็บในงานวันพระแม่นั่งเมือง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี # นาฏศิลป์ไทย ฉพ.๔๘ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พร้อมใจร่วมทุกงานค่ะ