ศูนย์​ศึกษาการพัฒนา​ห้วยฮ่องไคร้ฯ สนับสนุนเห็ด จำนวน ๑,๐๐๐ ก้อน

วันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ทางศูนย์​ศึกษาการพัฒนา​ห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้สนับสนุนเห็ด จำนวน ๑,๐๐๐ ก้อนให้กับทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ