สมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ สมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันเมนู​ขนมจีนแกง​เขียวหวาน​ ลูกชิ้นทอด​ โรตี​ นม น้ำส้มและขนมพร้อมมอบของใช้เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ