เด็กหญิงพัชรา แซ่ลุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดบรรยายธรรม

ขอแสดงยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เด็กหญิงพัชรา แซ่ลุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยกรมศาสนาร่วมกับจังหวัดลำพูน

ครูผู้ฝึกสอน คือ ครูกันต์กนิษฐ์ ศรีแก้ว

และครูอภิจารินทร์ มาปินตา

ขอบคุณกำลังใจจากผู้บริหารและครูทุกท่านค่ะ