เลี้ยงอาหารกลางวัน โดย ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ และคุณเฉิดโฉม จันทราทิพย์

วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์และคุณเฉิดโฉม จันทราทิพย์

ได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็ก ๆ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณค่ะ

เพิ่มเติม…