แสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้รับรางวัลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของจังหวัดลำพูน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้รับรางวัลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของจังหวัดลำพูน # ขอส่งกำลังใจให้กับคุณครู บุคลากรทุกท่านในการปฏิบัติงานหน้าที่การสอนและงานด้านต่างๆให้ประสบผลสำเร็จต่อไป